Implant zębowy najprościej porównać można do śruby.

Wykonany jest on jednak z tytanu czyli materiału,

który jest najlepszym metalicznym materiałem budulcowym wszczepów śródkostnych, gdyż wykazuje biozgodność w kontakcie z żywą tkanką ludzkiego organizmu. Oznacza to, iż organizm nie traktuje implantu zębowego jako ciało obce i możliwy jest zrost implantu z kością.

Tytanowy implant zębowy wprowadza się w kość, w miejsce po usuniętym korzeniu zęba.

Zabieg wszczepienia implantu jest wykonywany w znieczuleniu miejscowym i jest całkowicie bezbolesny. Lekarz stomatolog nacina dziąsło i nawierca w kości tunel o odpowiedniej długości i szerokości. Służą do tego specjalnie kalibrowane wiertła. Następnie, gdy łoże kostne dla implantu jest gotowe, lekarz wkręca implant w kość w taki sposób aby osiągnął on stabilizację pierwotną co jest bardzo ważne dla integracji implantu. Przez kolejne tygodnie implant zrasta się z kością ( jest to tzw. proces osteointegracji). Zrośnięty z kością implant zastępuje klasyczny korzeń zęba i można na nim wykonać nowy ząb - koronę ceramiczną lub większą konstrukcję tzn. most oparty na kilku implantach.

Na pełne zastąpienie brakującego zęba składają się:

  • implant (tytanowa śruba wkręcana w kość pacjenta),
  • łącznik (część łącząca implant z koroną, tzw. filar protetyczny),
  • konstrukcja protetyczna - korona (przy braku jednego zęba) lub most (przy braku kilku zębów

Łączniki najczęściej produkowane są z tytanu lub z cyrkonu, czyli materiałów nie powodujących reakcji alergicznych. Lekarze implantolodzy mają dziś do dyspozycji całą gamę łączników różniących się kształtem, długością oraz kątowością. Łączniki mogą być proste lub o odpowiedniej kątowości ( najczęściej 15 lub 25 stopni ). Duży wybór łączników protetycznych pozwala lekarzowi zastosować najbardziej optymalny łącznik w zależności od miejsca założenia implantu oraz kąta jego nachylenia. W odcinku bocznym (tylne zęby) najczęściej stosuje się łączniki tytanowe, a uzupełnieniem protetycznym są korony lub mosty metalowe pokryte w całości ceramiką. Natomiast w odcinku przednim często wykorzystuje się łączniki oraz korony cyrkonowe w całości wykonane z ceramiki na bazie tlenku cyrkonu, co jednak jest rozwiązaniem nieco droższym. Gdy pacjent zgłasza się z problemem braku jednego zęba lub braku kilku zębów jednak w różnych miejscach w jamie ustnej, wówczas rozwiązaniem jest wszczepienie jednego implantu i wykonanie na nim pojedynczej korony. Natomiast jeśli brakuje kilku zębów obok siebie, wówczas wszczepia się kilka implantów ( dwa lub więcej ) i wykonuje na nich większą pracę protetyczną, czyli most oparty na implantach. Na dwóch implantach można odbudować nawet cztery brakujące zęby.

Należy pamiętać

Sztuczny ząb wykonany na implancie z jednej strony spełnia funkcję estetyczną, gdyż pozwala pacjentowi cieszyć się pięknym uśmiechem, jednak co ważniejsze odbudowuje fizjologiczną funkcje utraconego zęba, czyli żucie i rozdrabnianie pokarmów. Utrata nawet jednego zęba może bowiem prowadzić do powstawania groźnych dysfunkcji narządu żucia.