Przed zabiegiem

Przed implantacją pacjent powinien być zdiagnozowany na wizycie konsultacyjnej, na której ocenia się:

  • Stan zdrowia - czy jesteś ogólnie zdrowy, czy nie chorujesz na cukrzycę oraz czy palisz papierosy.
  • Warunki kostne - sprawdzamy czy masz dostateczną ilość i jakość tkanki kostnej, aby możliwe było wszczepienie implantu. W tym celu wykonuje się zdjęcie RTG zębów.

Następnie ustalamy plan leczenia i kosztorys.

Diagnostyka nawet przez e-mail.

Każdy pacjent może być również wstępnie zdiagnozowany "na odległość". Jak to zrobić:

Wykonaj zdjęcie RTG (w zapisie cyfrowym) i dołącz do maila ( zdjęcie RTG punktowe przy braku jednego zęba lub zdjęcie RTG pantomograficzne (panoramiczne) przy braku kilku zębów)

Napisz do mnie e-mail z dokładnym opisem swojego problemu:

  • Należy podać informacje odnośnie brakujących zębów, których brak chcemy uzupełnić. Opisać, kiedy nastąpiła utrata zębów - w jakich okolicznościach
  • Korzystne jest też wykonanie we własnym zakresie fotografii braków zębowych aparatem fotograficznym i dołączenie ich do maila.
  • Proszę również krótko opisać ogólny stan zdrowia: istniejące choroby, zażywane leki.
  • Każdy pacjent powinien również zgłosić jeśli jest palaczem, gdyż odsetek niepowodzeń implantacji u osób palących jest szczególnie duży i wzrasta wraz z ilością wypalanych dziennie papierosów.